Wat is het peuterarrangement?

Het reguliere peuterarrangement is een plek waarin kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen ontdekken, spelen, ontmoeten, leren, fantaseren en vrienden maken en zo de overgang naar basisschool  als logische stap beleven. Peuters vinden er verschillende materialen welke aansluiten bij hun ontwikkelingsfase en kunnen op deze manier volop ontdekken. De Toverfluit heeft op onze beurt een signalerende en ondersteunende rol naar de ouders doe om hen te helpen daar waar het nodig is. Een peuterarrangement is er voor alle kinderen in Hedel en omstreken, voor kinderen met ouders die werken en voor kinderen waarvan hun ouders niet werken. Een peuterochtend is van 08:15 tot 12:15. Meer informatie over de openingstijden, tarieven en het aanmelden vindt u in het kopje hierboven.

Het peuterarrangement wordt 40 schoolweken of 51 weken per jaar aangeboden, u maakt hierin zelf de keuze. Het is een combinatie van twee of drie dagdelen*  waarbij er continuïteit is in de groepssamenstelling.

*Mocht u gebruik willen maken van de kinderdagopvang in combinatie met het peuterarrangement, dan is het mogelijk om 1 peuterochtend daarbij af te nemen i.p.v. 2. Maakt u geen gebruik van de kinderdagopvang, dan is het niet mogelijk om minder dan 2 dagdelen af te nemen in het peuterarrangement. 

Aanmelden of meer informatie peuterarrangement?

Wilt u meer informatie over het aanmelden voor het peuterarrangement? Dan kunt u contact opnemen met de Toverfluit, tel: 073-5994593 of door een mail te sturen naar planning@kdvtoverfluit.nl

Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag bij het gebruik maken van peuterarrangementen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen peutertoeslag vanaf 2 jaar aanvragen bij de gemeente Maasdriel.

Voor kinderopvang de Toverfluit is het peuterarrangement een optimale mix tussen aandacht voor de eigenheid van de individuele ontwikkeling en de aandacht binnen de groepsprocessen. Er wordt een doorgaande leerlijn gebaseerd op het VVE programma Uk & Puk, welke goed aansluit bij de belevingswereld van de peuters en aansluitend op de lesmethode Schatkist van de Pollenhof.

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl