De Voorleestrom

Bij de Toverfluit laten wij de kinderen spelenderwijs en op een leuke manier kennis maken met (voor)lezen en het bekijken van de boekjes. Voorafgaand aan het voorleesmoment kun je ook thuis samen met het kind het liedje zingen van de Voorleestrom.  Met het zingen van het liedje over de Voorleestrom maak je van het voorleesmoment een nog leukere activiteit!

Voorlees coördinatoren

Wist u dat er binnen Kinderopvang de Toverfluit een viertal gecertificeerde voorleescoördinatoren aanwezig zijn?

Onze kinderopvangorganisatie heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competentie en leesmotivatie van kinderen van 0 tot 4 jaar. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is van grote betekenis. De voorleescoördinatoren zorgen dat het voorlezen een structurele plaats krijgt binnen het beleid en uitvoering in de instelling. Samen met steun van het team dragen we zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, een leuke en uitdagende leesomgeving, ouderbetrokkenheid en deelname aan verschillende activiteiten voor kinderen en deskundigheidsbevordering voor de pedagogisch medewerkers.

Boekstart en Uk en Puk

De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang de Toverfluit zijn vanaf juni 2019 gecertificeerd m.b.t. het erkende VE programma Uk en Puk. Naast Uk en Puk werken we samen met de bibliotheek en BoekStart. BoekStart is een goede aanvulling op de methode Uk en Puk en geeft door meer kwalitatieve aandacht in te plannen aan voorlezen en de leesomgeving een extra stimulans aan de taalontwikkeling van de kinderen. 

Samen praten is belangrijk, logisch want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk & Puk-activiteiten lokken bewust interactie uit. Tussen kinderen zelf en tussen de pedagogisch medewerkers. Tijdens interactiemomenten, zoals tijdens het voorlezen, bieden de medewerkers taal en lokken ze kinderen uit om taal te gebruiken om vervolgens weer te reageren op de reactie van de kinderen. Voorlezen is belangrijk in Uk & Puk, want voorlezen stimuleert de woordenschat en oefent kinderen in begrijpend luisteren. 

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma met aandacht voor interactief voorlezen, deskundigheid van de pedagogisch medewerkers, de leesomgeving, de boekencollectie en ouderbetrokkenheid. Vanuit BoekStart hebben we ons voorleesbeleid opgezet. Er zijn voorleescoördinatoren die het voorleesbeleid ontwikkelen en coördineren. De aandacht voor leesbevordering wordt op deze manier kwantitatief aangevuld en kwalitatief verdiept.  

Klik op bovenstaande afbeelding om naar de website van Boekstart te gaan.

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl