Voorschoolse Educatie

Sinds 5 juni 2019 is het team en Kinderopvang de Toverfluit gecertificeerd m.b.t. de erkende VE methode Uk & Puk welke speciaal is ontwikkeld voor de kinderopvang. Gedurende de dag benutten we kansen spelenderwijs in activiteiten vanuit het VE programma Uk en Puk. Er zijn binnen het VE programma verschillende thema’s welke ongeveer 5-6 weken duren. Uk en Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar.  Door het stimuleren van de ontwikkeling, zijn de jonge kinderen goed voorbereid op groep 1 van de basisschool. Peuters kunnen ervaringen opdoen, uitbreiden en vaardigheden oefenen en/ of toepassen. Het spelend leren naar lerend spelen wordt gestimuleerd op de ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling.

Het programma sluit aan bij de visie van de Toverfluit omdat er wordt uitgegaan van de eigen inbreng van het kind (rekening houdend met de individuele kwaliteiten en beperkingen), er veel belang gehecht wordt aan een uitdagende stimulerende omgeving en omdat de activiteiten (en leermomenten) spelenderwijs binnen het dagprogramma worden aangeboden. Dit wordt uitgedragen gedurende de dag tijdens de verschillende activiteiten waarbij de pedagogisch medewerkers rekening houden met het kind en daarbij aansluiten. Door de pedagogisch medewerkers wordt er een uitdagende speel-en leeromgeving gecreëerd waardoor het kind uitgedaagd wordt tot spel en ontdekking en daardoor in de ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl