Babygebaren

Stel.. Je wil samen met je kindje buiten gaan spelen in de zandbak en je kindje wordt boos. Waarom wordt je kindje boos? Wil hij niet naar de zandbak? Wil hij misschien liever naar de schommel? Of met de auto spelen? Verschillende vragen die je kunt hebben op dat moment. Maar je kunt het kindje ook niet vragen omdat hij nog niet kan praten.. Wist je dat kinderen vanaf 6 maanden al in staat zijn om met een gebaar uit te leggen wat er in hun hoofd omgaat?

Bij kinderopvang de Toverfluit wordt er extra aandacht gegeven aan de taalontwikkeling, in de vorm van gebaren. Er zijn verschillende redenen om Babygebaren te gebruiken in de communicatie met de kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een baby op jonge leeftijd veel meer kan begrijpen en ‘vertellen’ dan voorheen werd gedacht. Vanaf zes maanden oud kunnen baby’s betekenisvolle gebaren maken en daarmee aan ouders en verzorgers hun behoeften duidelijk maken. Dit is veel eerder dan dat het spraakorgaan van een kind voldoende ontwikkeld is voor verbale communicatie. De meeste kinderen beginnen tussen 12 en 18 maanden met spreken. De periode tussen het moment dat een kind taal kan begrijpen en het moment waarop het woorden kan spreken kan met babygebaren goed worden overbrugd.

Doordat kinderen bij het gebruiken van woorden bijbehorende gebaren leren gebruiken en het woord als het ware zien (ondersteund door pictogram, plaatje van woordkaartje of uit boek en de pedagogisch medewerkster die het gebaar maakt), horen (zelfde klanken/ woord, bij het gebaar dat gemaakt wordt) en “proeven” (ze proberen het na te zeggen en ervaren de uitstoot van klank(en) wordt hun woordenschat in een relatief korte tijd heel groot.

  •   We zien minder frustratie en verdriet omdat het kind zelf kan aangeven wat er aan de hand is of wat het graag wil.
  •   De kinderen kunnen uit zichzelf vertellen wat het zien waardoor wij meer inzicht krijgen in de interesses van de kinderen.
  •   Met Babygebaren overbruggen we de periode van taal begrijpen naar het kunnen praten.
  •   Het taalverwervingsproces wordt veel eerder actief gestimuleerd waardoor de kinderen op jongere leeftijd begrijpt dat tekens (woorden of gebaren) staan voor voorwerpen, personen en   handelingen. Bovendien leren de kinderen dat eenzelfde begrip in verschillende situaties een andere betekenis kan hebben. Zo is een ‘auto’ om in te rijden met papa en mama, maar ook om mee te spelen en kan die ook getekend zijn op een plaatje in een boek.
  •   Wanneer een kind begint met praten, lijken veel woorden op elkaar. Met gebaren krijgen wij als pedagogisch medewerksters een ‘ondertiteling’ van het gebrabbel waardoor misverstanden voorkomen worden en wij direct weten waar het kind over praat.
  •   Bij meertaligheid vormt gebaren een brug tussen de talen en kunnen wij het anderstalige gebrabbel van je kind makkelijker begrijpen.

Wij beginnen met gebaren al bij de baby’s; door veel tegen ze te praten, vertellen, uitleggen, voorlezen en zingen leren deze kinderen al om de intonaties te koppelen aan het mimiek. Ze horen de klanken die ze later zelf zullen gaan uitproberen nu al veelvuldig. Dit is een goede basis voor het latere echte praten. Dit zetten we door bij de al wat oudere kinderen, de peuters.

We maken hierin dan duidelijk onderscheid tussen het verzorgend bezig zijn en het stimulerend bezig zijn. Al weten we wat een kind bedoelt met een bepaalde uitstoot van klanken en eventueel met het maken van gebaar, blijven we spelenderwijs stimuleren dat het kind duidelijk te laten zeggen wat hij bedoelt. Hierbij letten we op dat we de kinderen niet gaan corrigeren maar wel het goede voorbeeld geeft.

Natuurlijk is babygebaren niet alleen voor ons als kinderopvangorganisatie een ondersteuning van de taal bij kinderen. Ook voor u als ouder. Er kunnen informatieavonden worden georganiseerd om u hierover meer te informeren. Daarnaast gebruiken wij per thema verschillende gebaren, welke bij het artikel m.b.t. het thema te vinden zijn.

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl