Wie zijn wij?

Kinderopvang de Toverfluit haar team bestaat uit 14 pedagogisch medewerksters en een meewerkend directeur. De pedagogisch medewerksters welke op de groepen staan hebben allemaal een pedagogische opleiding gericht op kinderen als achtergrond.

Kinderopvang de Toverfluit biedt:

Op onze locatie in Hedel (akkerseweg) alleen dagopvang aan.

Op onze locatie in basisschool de Pollenhof VSO/BSO (voorschoolse /buitenschoolse opvang) aan.

Wij streven ernaar dat kinderopvang de Toverfluit voor kinderen van 10 weken tot 13 jaar, naast thuis een plek is waarin wij de kinderen verzorgen, spelenderwijs ondersteunen en stimuleren, laten ontdekken, spelen, ontmoeten, leren en vrienden maken. Kinderen ontwikkelen zich tijdens de opvang op vele gebieden: sociaal -emotioneel, ,motorisch en zintuiglijk, cognitief, creatief en beeldend.


De Groepen van Kinderopvang de Toverfluit

Wij werken met horizontale groepen, dit betekent dat wij ernaar streven dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Vanuit de praktijk ontwikkelt ieder kind zich in eigen tempo en wanneer kinderen toe zijn om naar de andere stamgroep te gaan spelen en ontdekken kunnen we altijd in overleg met de ouders ervoor kiezen om niet de kalenderleeftijd als maatstaf te blijven hanteren, maar juist de uitdaging op hun persoonlijk ontwikkelingsgebied door ze eerder over te laten gaan naar de volgende stamgroep Bengels of Schurkjes. Dit is altijd wel in overeenstemming volgens de leidster-kind ratio berekening.

De 1e groep heet “De Schatjes”, deze groep is voor kinderen van 0 tot 2 jaar.

In deze groep is plaats voor maximaal 13 kinderen. Op deze groep is de verhouding kinderen versus leidster bij de 0 jarige, 3 op 1. Bij de 1 jarige is de verdeling 5 op 1. Per 5 kinderen is er minimaal één pedagogisch medewerker aanwezig, aangevuld met eventueel een stagiaire.

De 2e groep heet “De Boefjes”, hierin zitten kinderen van 1,5 tot 3 jaar.

In deze groep is plaats voor maximaal 8 kinderen. Op deze groep is de verhouding kinderen versus leidster bij alleen 1 jarige, 1 op 5. Bij een combinatie van 1 en 2 jarige, 1 op 6. Bij alleen 2 jarige, 1 op 8, aangevuld met eventueel een stagiaire.

De 3e groep heet “De Bengels”, hierin zitten kinderen van 2 tot 4 jaar.

In deze groep is plaats voor maximaal 8 kinderen. De beroepskracht -kind ratio bij maximale bezetting is hier 8 op 1, aangevuld met eventueel een stagiaire.

De 4e groep heet “De Schurkjes”, hierin zitten kinderen van 2 tot 4 jaar.

In deze groep is plaats voor maximaal 8 kinderen. De beroepskracht -kind ratio bij maximale bezetting is hier 8 op 1,  aangevuld met eventueel een stagiaire.

De Groep in Hedel locatie de Pollenhof:

Er is op de BSO op maandag, dinsdag en donderdag plaats voor 22 kinderen, de leeftijdsopbouw met een groep kinderen variërend in de leeftijd van 4 tot 13 jaar (verticale groep). Voor deze “Belhamels” gaat het echte leven én avontuur beginnen binnen de Pollenhof. Er is een basisgroep ingericht binnen de school waar de kinderen in alle vrijheid kunnen ontdekken, spelen en bewegen. Als de aanwezige kinderen vallen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar (dit is meestal zo) dan mag er 1 leidster op een groep staan van 11 kinderen, als er meer dan 11 kinderen aanwezig zijn dan staan er dus 2 leidsters op de groep. Als er enkel kinderen aanwezig zijn in de leeftijd tot 7 jaar dan is de benodigde inzet 1 op 10. Als er alleen kinderen zijn van 7 jaar en ouder dan mag er 1 leidster staan op 12 kinderen.

Stagiaires

Kinderopvang de Toverfluit is een SBB gecertificeerd en erkend leerbedrijf. Het past binnen onze visie om (BOL ) studenten een kans te bieden om te leren en hun kennis, inzicht en gedrag als beginnende beroepsbeoefenaar te ontwikkelen.

Een BOL-opleiding bestaat uit een periode van school en stage. De BOL stagiaires ondersteunen de beroepskrachten altijd boventallig tijdens het uitvoeren van hun beroep. Er wordt gebruik gemaakt van werkbegeleiders waarbij de stagiaire de verschillende competenties en werkprocessen onder begeleiding kan oefenen en toepassen. Op dit moment hebben wij binnen de Toverfluit 4 stagiaires.

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl