Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning.


Meldcode Kindermishandeling en Huishoudelijk geweld 

Met ingang van 1 juli 2013 zijn wij als Kinderopvang verplicht te werken middels een meldcode met betrekking tot het handelen bij vermoedens van of wanneer wij ons zorgen maken over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Alle pedagogisch medewerksters binnen onze Kinderopvang zijn geschoold in het vroegtijdig signaleren van vermoedens omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld, het handelen volgens de meldcode.

Om u als ouder zo goed mogelijk te informeren over de stappen die wij volgen als we een vermoeden hebben, of ons zorgen maken over, hebben we dit voor u inzichtelijk gemaakt op de website.

De meldcode is speciaal toegeschreven naar Kinderopvang de Toverfluit. De meldcode bevat drie routes:

1. Route bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega/houder jegens een kind.

3. Route bij signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Wilt u de meldcode inzien, kunt u dit na inloggen op de website via onderstaande button of aangeven bij de leidsters van uw stam/basisgroep. De papieren versie ligt ter inzage bij de entree.

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl