Onze ambitie is:

Opvang bieden voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar om zich in een veilige uitdagende omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfase, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Binnen het groepsproces leert het kind sociale vaardigheden ontwikkelen en maakt het zich de algemeen geldende waarden en normen spelenderwijs eigen. Uitgangspunt is altijd dat elk kind uniek is en dat de Toverfluit de eigenheid van kinderen respecteert en kinderen leert elkaar te respecteren, waarbij wij streven naar het vinden van de optimale mix tussen aandacht voor eigenheid van het individuele kind en aandacht voor de groepsprocessen.

De voorschool van Kinderopvang de Toverfluit

Sinds het schooljaar 2021 hebben wij de deuren geopend binnen CBS de Hoeksteen met stamgroep “de Deugnietjes” en bieden wij aan maximaal 16 kinderen een plaats op de voorschool, rekening houdend met de leidster-kind-ratio. De Deugnietjes zijn tussen de 2 en 4 jaar oud.

Op voorschool de Toverfluit wordt gewerkt met een programma voor voorschoolse educatie (VE) genaamd Uk & Puk. Het hoofddoel van VE is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen en zo een onderwijsachterstand oplopen, Uk & Puk is echter een totaal programma waar alle kinderen van profiteren. In het programma staat het kind centraal (de uk) en doet Puk (de pop) mee met de activiteiten.

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Vanuit de Uk en Puk methode bieden we een ruim aanbod van activiteiten aan welke af wordt gestemd op de groep en de kinderen met een uitdagende groepsindeling, materialen en spelletjes. Door actief bezig te zijn met de kinderen en lekker te spelen ontwikkelen de kinderen nieuwe vaardigheden. Om de ongeveer 5-6 weken hebben we een ander thema, zodat de kinderen elk nieuw thema nieuwe versjes, liedjes, speelgoed en spelletjes horen en zien. Dat stimuleert niet alleen de ontwikkeling en op deze manier blijven de peuters uitdaging houden.

De BSO van Kinderopvang de Toverfluit

Sinds het schooljaar 2021 hebben wij de deuren geopend binnen CBS de Hoeksteen met stamgroep “de Doerakken”. Er is op de BSO op maandag, dinsdag en donderdag plaats voor 22 kinderen, de leeftijdsopbouw met een groep kinderen variërend in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Voor deze “Doerakken” gaat het echte leven én avontuur beginnen binnen de Hoeksteen. Er is een basisgroep ingericht binnen de school waar de kinderen in alle vrijheid kunnen ontdekken, spelen en bewegen. Als de aanwezige kinderen vallen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar dan mag er 1 leidster op een groep staan van 11 kinderen, als er meer dan 11 kinderen aanwezig zijn dan staan er dus 2 leidsters op de groep. Als er enkel kinderen aanwezig zijn in de leeftijd tot 7 jaar dan is de benodigde inzet 1 op 10. Als er alleen kinderen zijn van 7 jaar en ouder dan mag er 1 leidster staan op 12 kinderen.

In de Buitenschoolse opvang staat het aspect “vrije tijd” centraal. De tijd na school is de vrije tijd van het kind. Op de BSO vullen wij deze tijd met een breed aanbod van activiteiten om de ontwikkeling van kinderen zo uitgebreid mogelijk te stimuleren. Het uitgangspunt is dat het voor kinderen van de BSO vooral leuk en ontspannend moet zijn of uitdagend en stoer. Voor de ouder is het belangrijk dat hun kind op de BSO veilig wordt opgevangen en dat het kind het er naar zijn zin heeft.

Informatie m.b.t. het Corona virus kunt u vinden op deze pagina. 

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl