Onze ambitie is:

Opvang bieden voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar om zich in een veilige uitdagende omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfase, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Binnen het groepsproces leert het kind sociale vaardigheden ontwikkelen en maakt het zich de algemeen geldende waarden en normen spelenderwijs eigen. Uitgangspunt is altijd dat elk kind uniek is en dat de Toverfluit de eigenheid van kinderen respecteert en kinderen leert elkaar te respecteren, waarbij wij streven naar het vinden van de optimale mix tussen aandacht voor eigenheid van het individuele kind en aandacht voor de groepsprocessen.

De voorschool van Kinderopvang de Toverfluit

Met ingang van het nieuwe schooljaar in September openen wij de deuren binnen CBS de Hoeksteen met stamgroep “de Deugnietjes” en bieden wij aan maximaal 16 kinderen een plaats op de voorschool, rekening houdend met de leidster-kind-ratio. De Deugnietjes zijn tussen de 2 en 4 jaar oud.

Op voorschool de Toverfluit wordt gewerkt met een programma voor voorschoolse educatie (VE) genaamd Uk & Puk. Het hoofddoel van VE is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen en zo een onderwijsachterstand oplopen, Uk & Puk is echter een totaal programma waar alle kinderen van profiteren. In het programma staat het kind centraal (de uk) en doet Puk (de pop) mee met de activiteiten.

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Vanuit de Uk en Puk methode bieden we een ruim aanbod van activiteiten aan welke af wordt gestemd op de groep en de kinderen met een uitdagende groepsindeling, materialen en spelletjes. Door actief bezig te zijn met de kinderen en lekker te spelen ontwikkelen de kinderen nieuwe vaardigheden. Om de ongeveer 5-6 weken hebben we een ander thema, zodat de kinderen elk nieuw thema nieuwe versjes, liedjes, speelgoed en spelletjes horen en zien. Dat stimuleert niet alleen de ontwikkeling en op deze manier blijven de peuters uitdaging houden.

De BSO van Kinderopvang de Toverfluit

Informatie m.b.t. het Corona virus kunt u vinden op deze pagina. 

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl