Vanwege het coronavirus is door de opgelegde maatregelen de reguliere opvang tot 28 april 2020 gesloten.

In de dagelijkse update van Veiligheid regio /gemeente Maasdriel blijven zij benadrukken om de noodopvang kleinschalig te houden en deze regels zijn opgesteld om de besmettingsrisico’s te minimaliseren in verspreiding van het virus.  

Ouders uit de cruciale beroepsgroepen of uit vitale processen die naar hun werk toe moeten om onze  samenleving draaiende te houden, kunnen een beroep doen op de noodopvang.

Wij als kinderopvangorganisatie blijven benadrukken dat er voor ouders met 1 ouder in een cruciaal beroep of vitaal proces enkel gebruik kan worden gemaakt van de uren noodopvang als er echt geen andere opvangmogelijkheid voor handen is!

Voorwaarden blijven:

– Mocht je hiervan gebruik willen maken dan ontvangen we graag (mits we die nog niet hebben ontvangen) een werkgeversverklaring waar dit uit blijkt.

Dat  uw kind(eren) géén last heeft/hebben van een snotneus, verkoudheid, verhoging/koorts, hoest of keelpijn want dan verzoeken wij u dringend uw kind(eren) thuis te houden. 

Laten we juist in deze tijd van alertheid, daadkracht en solidariteit samen sterk zijn vanuit medemenselijkheid en hopen dat de huidige maatregelen vanuit het RIVM het gewenste effect beogen en dat we snel uit deze situatie zijn zodat de Toverfluit weer kinderopvang kan zijn en iedereen weer terecht kan zoals hij/zij gewend was….

Belangrijke instanties:

Kinderdagverblijf De Toverfluit | Akkerseweg 11b | 5321 HG, Hedel  |  Telefoon: 073-5994­593  |  info@kdvtoverfluit.nl